Ciklus besplatnih interaktivnih predavanja

Predavanje je interaktivnog tipa i sadrži kratke iskustvene vježbe samopromatranja.
Ulaz je slobodan.

LOKACIJA. Pučko otvoreno učilište Buje, Trg Josipa Broza Tita 6 (vijećnica) u 18h

O PREDAVAČU:
Naike Dapiran rođena je 1982. u Puli, gdje stječe osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Diplomski studij flaute završava 2004. godine, a u Parizu usavršava znanja i vještine kroz godinu dana (Ecole Normale ''A. Cortot'' Paris). Od 2005. godine radi kao profesor flaute, a od 2010. u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova u Puli. 

Iskustvo u radu s djecom i tinejdžerima te želja za vlastitim osobnim razvojem bili su inspiracija za daljnju edukaciju.  Upisuje Integrativnu tjelesno-orijentiranu terapiju na Centru za integrativni razvoj u Zagrebu (CIR), gdje momentalno završava četverogodišnje školovanje. (CIR je član Europske asocijacije tjelesno-orijentiranih psihoterapeuta- EABP, te član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske- SPUH). U lipnju 2018. osniva svoju privatnu praksu ''TERAINTEGRA'', uz podršku i asistenciju Istarske razvojne agencije.Osim individualnog rada s klijentima, djeluje i kao organizator predavanja i iskustvenih radionica na teme osobnog razvoja.