Dopunska izobrazba za korisnike sredstava za zaštitu bilja 

Učilište Umag organizira dopunsku izobrazbu za sve korisnike sredstava za zaštitu bilja kojima sredinom veljače istječe 5 godina od završetka osnovne izobrazbe i izdavanja prve iskaznice!

Izobrazba će se u Bujama održati u subotu 29/2/2020 u 9h u vijećnici POU Buje.

Osobe koje su u Učilištu Umag i Učilištu Buje završile osnovnu izobrazbu trebaju donijeti: presliku osobne iskaznice i presliku „stare“ iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Dodatne informacije - na broj telefona 052 720 370, mob: 099 627 69 43 ili putem e-maila: info@uciliste-umag.hr