27 / 04 / 2023

20h

Kazališna predstva
Kazališna dvorana Buje
ulaz je besplatan

FRANCAMENTE
Franca Rame, jedna od najvećih ikona aktivističkog kazališta, društva, satire, feminizma, politike, gotovo bolne komedije, lojalnosti ideji, beskompromisnoj borbi za vlastite ideale, žrtva licemjernog društva koji se boji istine, centar je ovog autorskog projekta koji ne vraća na scenu samo neke od njenih autorskih tekstova napisanih s mužem Dariom Foom, već priča i priču jednog života posvećenom dostojanstvu života.
Francamente… Iskreno. U životu i na sceni, na televiziji i u parlamentu… Nema razlike gdje se govori. RIJEČ KAO SLOBODA, kao udisaj bez kojeg se ne može …ne bismo mogli moći…
Neke su ideje u nas usađene davno, vjerojatno od onda kada ni sami nismo svjesni da se to dogodilo i sazrijevaju dugo. Franca Rame i Dario Fo za mene su uvijek bili simboli slobode govora. U svojem su kazališnom angažiranom djelovanju bili su uvijek hrabri. Igrali su gdje je kazalište moglo nesmetano progovoriti.
Ovo je omaž Franki Rame, njezinim kazališnim tekstovima, životu, djelu i aktivizmu. Ova dokumentarno biografska predstava sadrži onu žensku komponentu i tematiku vezanu uz položaj žene u društvu o kojem je Franca uvijek govorila, glumila, pisala. Uz autorske dijelove teksta
u predstavi su isječci iz djela Rame/Fo: Tutta casa letto e chiesa e altre storie i Una vita all’improvvisa.
Jezik kao izričaj autentičnosti teritorija:dijalekt, istroveneto. I u dijalektu dijalekt: istrioto. Očuvanje nematerijalne baštine utkano u priču života.

Alcune idee s’insediano in noi in tempi lontani, probabilmente quando neanche ne abbiamo coscienza e maturano a lungo. Franca Rame e Dario Fo per me son sempre stati dei simboli della liberta’ di parola. Son stati sempre coraggiosi nell’agire attraverso il teatro. Recitavano nei luoghi dove potevano eprimersi senza censura.

Questo e’ un omaggio a Franca Rame, ai suoi testi teatrali, alla vita, all’opera e all’attivismo. Questo spettacolo documentaristico-teatrale ha quella componente e tematica femminile legata alla posizine della donna nella societa’ della quale Franca ha sempre parlato, scritto e che ha impersonato in scena. Testi miei s’intersecano a parti di testi tratti da opere di Rame/Fo: Tutta casa, letto e chiesa e altre storie e Una vita all’improvvisa.
La lingua come espressione dell’autenticita’ del territorio: dialetto istroveneto. E nel dialetto il dialetto: l’istrioto. La salvaguardia del patrimonio immateriale intrecciato nella storia della vita.

AUTORSKI TIM / AUTORI
Režija i izvedba : Petra B. BLAŠKOVIĆ
Prijevod :
Petra B. BLAŠKOVIĆ (Istroveneto)
Claudio GRBAC (Istrioto)
Scenografija:  KATUNAR
Kostimografija : Desanka JANKOVIĆ
Autor glazbe : Andrej PEZIĆ
Oblikovanje svjetla : Dario DRUŽETA
IZVODI / INTERPRETA
Petra B. BLAŠKOVIĆ

Koprukcija / Coproduzione

Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula

Zajednica Talijana Pula