13.08.2021.

20.30h
Pored momjanskog Kaštela / Nei pressi nel Castello di Momiano
Skulpturom naziva Kaštel u cvatu akademska kiparica Ida Blažičko metaforički vraća sjaj Kaštelu Rota nagovješćujući njegov puni sjaj kao rezultat obnove koja je u tijeku. Prozračna i lagana višedijelna tekstilna skulptura monumentalnih dimenzija nježno napeta u prostoru stapa se s prirodnim ambijentom. Kontrast impresivne stijene na kojoj se nalazi momjanska utvrda i nježne polu-prozirne skulpture u konstantnom plesu na vjetru simbolički doprinosi prisjećanju stoljetnih prisutnosti i živosti ovog lokaliteta. Svaka Idina skulptura je polazište za nova istraživanja, a podrazumijeva razvoj inovativnih metoda, razumijevanje oblika, materijala i struktura, ne samo kao zasebnih elemenata, već kao složenih međuodnosa.
Zanimanje umjetnice za oblikovanje prostora i stvaranje kontemplativnih zona jedan je od glavnih pokretača njenog stvaralaštva. Ida tako u svome dosadašnjem radu bilježi realizaciju niza prostorno specifičnih skulptura inspiriranih istraživačkim interesima koji uključuju ono što se događa u preklapajućim područjima gdje se mogu zamagliti granice i upotrijebiti biomimetika kao umjetnički alat te ponuditi rješenja na probleme u okolišu. S prostorno specifičnom skulpturom koja se organično stapa s krajolikom cijeli prostor je transformiran pritom stvarajući intimniji ambijent.
Nježna i polu-prozračna tekstilna skulptura koja se proteže kroz živu jezgru bujne vegetacije momjanskog krajolika, konstantno mijenjajući svoj oblik, potencira odmak od stvarnosti i poziva posjetitelje da urone u transformiran prostor kaštela kojeg povezuje s vanjskim svijetom.
****
L’installazione artistica “Castello in fiore” restituisce simbolicamente il fulgore del Castello Rota al suo pieno splendore come risultato della ristrutturazione in corso. La scultura tessile armoniosa e leggera di dimensioni monumentali, delicatamente dilatata nello spazio, si fonde con l'ambiente naturale. Il contrasto tra l'imponente roccia su cui si trova il Castello di Momiano e le delicate sculture traslucide, in una costante danza al vento, contribuisce metaforicamente al ricordo della secolare presenza e vivacità di questa località.
La scultura di Ida è un punto di partenza per nuove ricerche, e implica lo sviluppo di metodi innovativi, la comprensione di forme, materiali e strutture, non solo come elementi separati, ma come articolate interrelazioni.
L'interesse dell'artista nel plasmare lo spazio e creare zone contemplative è uno dei principali motori del suo lavoro. Nei suoi lavori, Ida realizza una serie di sculture singolari immerse nello spazio, ispirate a importanti temi di ricerca in settori sovrapposti in cui possiamo confondere i confini e utilizzare la biomimetica come strumento artistico, proponendo soluzioni ai problemi ambientali.
La scultura si fonde organicamente con il paesaggio, trasformando lo spazio e creando un ambiente più intimo.
La scultura tessile delicata e semitrasparente si dilata attraverso la rigogliosa vegetazione del paesaggio di Momiano, mutando continuamente forma, sottolineando la distanza dalla realtà e invitando i visitatori ad immergersi nello spazio ridelineato del castello, legame ideale con il mondo esterno.

BIO
Ida Blažičko diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007., studijski boravila na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj akademiji umjetnosti u Hangzhou 2012. godine doktorirala s disertacijom na temu Sustainable Public Art: Re-creating Urban Environment, gdje je i gostujuća profesorica. Ida u svome dosadašnjem radu bilježi realizaciju niza prostorno specifičnih skulptura inspiriranih glavnim istraživačkim interesima koji uključuju ono što se događa u preklapajućim područjima gdje možemo zamagliti granice i upotrijebiti biomimetiku kao umjetnički alat te ponuditi rješenja na probleme u okolišu. Na temu biomimetike doktorirala je 2016. pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Biomimetika u službi umjetnosti). U javnim prostorima realizirala je skulpture od čelika Vjetar (Šangaj, 2011.),Vjetar II (Hangzhou, 2012.) i Kakva tišina – u pećinu ponire zrika cikada (San Vito al Tagliamento, 2017.). Jedinstvom monumentalnih dimenzija, krhkih materijala i biomorfne motivike u direktnom perceptualnom odnosu s promatračem njene skulpture pružaju dojam plemenite i dostojanstvene efemernosti koji autorica potencira ili nadograđuje, povezujući ih umjesto naslova ili objašnjenja s poetskim slikama haiku poezije. Tijekom 2017. boravi na umjetničkoj rezidenciji Cité Internationale des Arts u Parizu, te izlaže ambijentalnu skulpturu Blossoms u javnom prostoru grada. Godine 2018. skulptura Val uvrštena je u zbirku Fondacije Ado Furlan (Pordenone, Italija). U okviru Bijenala suvremene tekstilne umjetnosti Contextile, 2018. umjetnički je boravila u portugalskom gradu Guimarães te realizirala prostorno specifičnu skulpturu Traces of Time temeljenu na bogatoj kulturno-povijesnoj i etnografskoj baštini te suvremenom kontekstu. Povodom projekta „Okolo“, posvećenog umjetničkom istraživanju Zagreba putem umjetničkih intervencija u samo tkivo grada koje oživljavaju gradske prostore, sudjeluje s Alexom Brajkovićem na osmišljavanju, realizaciji i postavu ambijentalne svjetlosno-akustične instalacije Singing Forest u Parku Bele IV. Trenutno izlaže skulpturu Whiteness u Vovkovom vrtu dvorca Khislstein iz 13. stoljeća u Kranju povodom Biennala tekstilne umetnosti BIEN 2021. Docentica je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti i dopredsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u Zagrebu.
Ida Blažičko ha conseguito nel 2007 la laurea in scultura all'Accademia di Belle Arti di Zagabria, ha proseguito poi i suoi studi all'Indiana University of Pennsylvania (USA), nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca ed è stata anche visiting professor all'Accademia d'arte cinese di Hangzhou con una ricerca sull'arte pubblica sostenibile: Re-creating Urban Environment. Nei suoi lavori Ida realizza una serie di sculture singolari immerse nello spazio ispirate a importanti temi di ricerca che includono settori sovrapposti in cui possiamo confondere i confini e utilizzare la biomimetica come strumento artistico proponendo soluzioni ai problemi ambientali, argomento trattato nel suo dottorato di ricerca nel 2016 presso l'Accademia di Belle Arti di Zagabria (Biomimetica al servizio dell'arte).
Negli spazi pubblici ha realizzato le sculture in acciaio „Vento“ (Shanghai, 2011), Vento II (Hangzhou, 2012) e nel 2017 „Il silenzio penetra nella roccia…“ – una scultura in acciaio riflettente che rappresenta una cicala – messa a dimora lungo le mura della cittadina di San Vito al Tagliamento. Combinando dimensioni monumentali, materiali fragili e motivi biomorfici in un rapporto percettivo diretto con l'osservatore, le sue sculture forniscono un'impressione di effimero nobile e dignitoso che l'autrice accentua o rinnova, collegandole non a titoli o spiegazioni ma ad immagini di poesia haiku. Nel 2017 ha partecipato alla residenza d'arte Cité Internationale des Arts a Parigi esponendo la scultura ambientale “Blossoms”. Nel 2018 la scultura „Val“ è stata inclusa nella collezione della Fondazione Ado Furlan (Pordenone, Italia). Nell'ambito della Biennale d'arte della tessitura contemporanea “Contextile”, nel 2018 ha soggiornato nella città portoghese di Guimarães e ha realizzato la scultura „Traces of Time“, specifica per il contesto, basata su un ricco patrimonio culturale, storico ed etnografico con un’ottica contemporanea.
In occasione del progetto "Okolo", dedicato alla ricerca artistica di Zagabria attraverso interventi artistici nel tessuto stesso della città, con lo scopo di far rivivere gli spazi urbani, partecipa con Alex Brajković alla progettazione e alla realizzazione dell'installazione acustico – visiva – ambientale „Singing Forest“ nel Parco Bela IV. Attualmente espone la scultura „Whiteness“ nel giardino di Vovk presso il castello di Khislstein del XIII secolo a Kranj in occasione della Biennale di arte tessile BIEN 2021. È assistente professore presso l'Accademia di belle arti di Zagabria e vicepresidente della Società croata degli artisti d'arte figurativa (HDLU) a Zagabria.