Mapa osnovnih emocija: radost, tuga, strah, ljutnja

 

O PREDAVANJU: 

Istraživat ćemo sljedeće:


- Koje su osnovne četiri emocije i koja je njihova funkcija


- Koji su pozitivni i negativni aspekti tih emocija
- Kako su naše emocije povezane s fizičkim tijelom

 
- Što se događa ako emocije potiskujemo, te kako ih izraziti na zdrav način


Predavanje je interaktivnog tipa i sadrži kratke iskustvene vježbe samopromatranja. 

O PREDAVAČU:


Naike Dapiran rođena je 1982. u Puli, gdje stječe osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Diplomski studij flaute završava 2004., a u Parizu usavršava znanja i vještine kroz godinu dana. Od 2005. radi kao profesor flaute, a od 2010. u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova u Puli.

Iskustvo u radu s djecom i tinejdžerima te želja za vlastitim osobnim razvojem bili su inspiracija za daljnje istraživanje, stoga 2014. godine upisuje četverogodišnju edukaciju u Centru za integrativni razvoj (CIR) u Zagrebu. 
CIR je kao punopravni član Europske asocijacije tjelesno-orijentiranih psihoterapeuta (EABP) jedinstven u Republici Hrvatskoj, a od ožujka 2019. CIR je i priznati član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

U lipnju 2018. osniva privatnu praksu TERAINTEGRA, uz podršku i asistenciju Istarske razvojne agencije.

Osim individualnog rada s klijentima, djeluje i kao organizator predavanja i iskustvenih radionica na teme osobnog razvoja.

O INTEGRATIVNOJ TJELESNO-ORIJENTIRANOJ METODI:
Tijelo pamti. Svako iskustvo koje proživimo ostaje zabilježeno, a tijelo ga zapamti čak i kada ga um potisne.

Integrativna tjelesno-orijentirana metoda, uz standardne psihoterapijske principe, u svom pristupu koristi ekspresivni rad sa tijelom kako bi oslobodila potisnute osjećaje zapele u našem mišićnom oklopu. Na taj način dolazi do emocionalne ekspresije i pražnjenja davno zaboravljenih osjećaja iz našeg sustava. 

U integrativnom terapijskom radu koristi se kontakt, pokret, glas i disanje. Ova četiri aspekta u terapijskom procesu vrlo brzo otvaraju mogućnost da, osim osjećaja rasterećenja i pokrenutog protoka u sustavu, osoba dođe u doticaj s autentičnim dijelom sebe.