Tečaj keramike

1. za odrasle
2. za djecu

INFO & UPISI 29/03/2019
T. 773-075; info@uciliste-buje.eu

380 kn* po tečaju
POČETNI TEČAJ/CORSO BASE: 16 sati
NAPREDNI TEČAJ/CORSO AVANZATO: 14 sati
*U cijenu su uračunati svi materijali, boje i alati potrebni za izradu (alati se vraćaju nakon završenog tečaja) te usluga pečenja keramike.

Voditeljica/coordinatrice: Lovorka Lukani, Akademska umjetnica

Početak: po popunjenju grupe (min 8)

Na tečaju učite osnove o glini i čega se valja pridržavati da biste imali što manje grešaka, škartova i lomova na predmetima koje ste oblikovali. Budući da cijelo vrijeme radite s glinom željene predmete, odmah ćete naučeno moći i praktično primijeniti. Za vrijeme trajanja tečaja izradit ćete mnoge predmete u kojima ćete moći svakodnevno uživati jer ostaju u vašem vlasništvu.

Tečaj keramike

1. za odrasle
2. za djecu

INFO & UPISI 29/03/2019
T. 773-075; info@uciliste-buje.eu

380 kn* po tečaju
POČETNI TEČAJ/CORSO BASE: 16 sati
NAPREDNI TEČAJ/CORSO AVANZATO: 14 sati
*U cijenu su uračunati svi materijali, boje i alati potrebni za izradu (alati se vraćaju nakon završenog tečaja) te usluga pečenja keramike.

Voditeljica/coordinatrice: Lovorka Lukani, Akademska umjetnica

Početak: po popunjenju grupe (min 8)

Na tečaju učite osnove o glini i čega se valja pridržavati da biste imali što manje grešaka, škartova i lomova na predmetima koje ste oblikovali. Budući da cijelo vrijeme radite s glinom željene predmete, odmah ćete naučeno moći i praktično primijeniti. Za vrijeme trajanja tečaja izradit ćete mnoge predmete u kojima ćete moći svakodnevno uživati jer ostaju u vašem vlasništvu.

Tečaj keramike

1. za odrasle
2. za djecu

INFO & UPISI 29/03/2019
T. 773-075; info@uciliste-buje.eu

380 kn* po tečaju
POČETNI TEČAJ/CORSO BASE: 16 sati
NAPREDNI TEČAJ/CORSO AVANZATO: 14 sati
*U cijenu su uračunati svi materijali, boje i alati potrebni za izradu (alati se vraćaju nakon završenog tečaja) te usluga pečenja keramike.

Voditeljica/coordinatrice: Lovorka Lukani, Akademska umjetnica

Početak: po popunjenju grupe (min 8)

Na tečaju učite osnove o glini i čega se valja pridržavati da biste imali što manje grešaka, škartova i lomova na predmetima koje ste oblikovali. Budući da cijelo vrijeme radite s glinom željene predmete, odmah ćete naučeno moći i praktično primijeniti. Za vrijeme trajanja tečaja izradit ćete mnoge predmete u kojima ćete moći svakodnevno uživati jer ostaju u vašem vlasništvu.

Tečaj keramike

1. za odrasle
2. za djecu

INFO & UPISI 29/03/2019
T. 773-075; info@uciliste-buje.eu

380 kn* po tečaju
POČETNI TEČAJ/CORSO BASE: 16 sati
NAPREDNI TEČAJ/CORSO AVANZATO: 14 sati
*U cijenu su uračunati svi materijali, boje i alati potrebni za izradu (alati se vraćaju nakon završenog tečaja) te usluga pečenja keramike.

Voditeljica/coordinatrice: Lovorka Lukani, Akademska umjetnica

Početak: po popunjenju grupe (min 8)

Na tečaju učite osnove o glini i čega se valja pridržavati da biste imali što manje grešaka, škartova i lomova na predmetima koje ste oblikovali. Budući da cijelo vrijeme radite s glinom željene predmete, odmah ćete naučeno moći i praktično primijeniti. Za vrijeme trajanja tečaja izradit ćete mnoge predmete u kojima ćete moći svakodnevno uživati jer ostaju u vašem vlasništvu.