X. Ciklus predavanje Kaštel Rota u Momjanu

 

27/02/2024

18.30h

Kuća kaštela u Momjanu

 

prof. RINO CIGUI

POHOD AGOSTINA VALIERA ŽUPI MOMJAN (1580.)

Znanstveno predavanje će pokušati odrediti povijesno razdoblje prije pohoda biskupa Valiera koji je uveo i obrazložio praksu apostolskih vizitacija, s posebnim naglaskom na situaciju koja se u Istri stvorila nakon širenja protestantskih ideja kao i na materijalno stanje župe Momjan opisano tijekom njegova posjeta.

 

 

predavanje će se održati na talijanskom jeziku

 

 

Projekt je sufinanciran od strane Istarske županije-Upravni odjel za kulturu i zavičajnost / Il progetto e' cofinanziato dalla Regione Istriana- Assessorato alla cultura e territorialita'